Mine Hasırcı Doğan

Psikoterapist

Uzman (Klinik) Psikolog

Alınan Eğitim ve Sertifikalardan Bazıları


Misophonia Professional Collaboration Workshop
Marsha Johnson, AUD 
Tom Dozier, MS 
(Misophonia Enstitüsü)

ACT Advanced (Kabul ve Kararlılık Terapisi ile ilgili 8 haftalık bir eğitim)

Dr. Russ Harris

6 ACT Conversations (Kabul ve Kararlılık Terapisi ile ilgili bir eğitim)
RMIT Üniversitesi 

ACT Matrix 101 (Kabul ve Kararlılık Terapisi ile ilgili bir eğitim)
Dr. Kevin Polk 

· “Midem küçüldü ama beynim hala obez” Obezite Cerrahisinde Psikolojik Destek- Bariatrik Cerrahi Çalıştayı-Liv Hospital, İstanbul.
Prof. Michel GAGNER/ Kli. Psk. Beril YARDIMCI


· Ergenlerde İnternet Kullanım Alışkanlığını Düzenlemeye İlişkin Bilişsel Davranışçı Teknikler- Çalışma Grubu, Üniversiteler Psikolojik Danışma ve Rehberlik Sempozyumu: Üniversite Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı. İTÜ, İstanbul.
Klinik Psk., Doç. Dr. Emre Şenol DURAK


·  Aile ve Çift Terapisi Çalışma Grubu, Doğuş Üniversitesi
Uzm. Psk. Emre KONUK

·  Filial Terapi Semineri ve Çalıştayı, Doğuş Üniversitesi
Doç. Volker THOMAS

·  Terapide Metafor Kullanımı- Çalışma Grubu. ODTÜ, Ankara.
Prof. Dr. Hürol FIŞILOĞLU

· Ayna Gönül (Mindfulness): Farkındalığın Ötesi- Çalışma Grubu. ODTÜ, Ankara.
Uzm. Psk. Ali BAYRAMOĞLU

·  Klinik Psikoloji Sempozyumu: Obsesif-Kompulsif Bozukluk Tedavisinde Bilişsel-Davranışçı Terapi Tekniklerinin Uygulanması Eğitim Çalışması (ODTÜ Psikoloji)
Prof. Dr. David A. CLARK

·  Anksiyete ve Duygudurum Bozuklukları için Tanı Koyma/Tanısal Gözlem Becerileri
Klinik Psikolog, Dr. Başak DEMİRİZ

· Klinik Görüşme ve Terapötik Beceriler Çalıştayı
Klinik Psikolog, Dr. Emel STROUP, ABBP, ACT
Konuk Konuşmacı: Klinik Psikolog, Dr. Başak DEMİRİZ

· Bilişsel Terapi’nin Anksiyete Bozuklukları ile Uygulaması Çalıştayı
Klinik Psikolog, Dr. Emel STROUP, ABBP, ACT

· Bilişsel Davranışsal Terapi’nin Temel İlkeleri Eğitimi
Psikiyatrist, Doç. Dr. Hakan TÜRKÇAPAR
İletişim

Adres

Maastricht, Hollanda