Merhaba

Alınan Eğitim ve Sertifikalardan Bazıları


Misophonia Professional Collaboration Workshop
Marsha Johnson, AUD 
Tom Dozier, MS 
(Misophonia Enstitüsü)

ACT Advanced (Kabul ve Kararlılık Terapisi ile ilgili 8 haftalık bir eğitim)

Dr. Russ Harris

6 ACT Conversations (Kabul ve Kararlılık Terapisi ile ilgili bir eğitim)
RMIT Üniversitesi 

ACT Matrix 101 (Kabul ve Kararlılık Terapisi ile ilgili bir eğitim)
Dr. Kevin Polk 

· “Midem küçüldü ama beynim hala obez” Obezite Cerrahisinde Psikolojik Destek- Bariatrik Cerrahi Çalıştayı-Liv Hospital, İstanbul.
Prof. Michel GAGNER/ Kli. Psk. Beril YARDIMCI


· Ergenlerde İnternet Kullanım Alışkanlığını Düzenlemeye İlişkin Bilişsel Davranışçı Teknikler- Çalışma Grubu, Üniversiteler Psikolojik Danışma ve Rehberlik Sempozyumu: Üniversite Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı. İTÜ, İstanbul.
Klinik Psk., Doç. Dr. Emre Şenol DURAK


·  Aile ve Çift Terapisi Çalışma Grubu, Doğuş Üniversitesi
Uzm. Psk. Emre KONUK

·  Filial Terapi Semineri ve Çalıştayı, Doğuş Üniversitesi
Doç. Volker THOMAS

·  Terapide Metafor Kullanımı- Çalışma Grubu. ODTÜ, Ankara.
Prof. Dr. Hürol FIŞILOĞLU

· Ayna Gönül (Mindfulness): Farkındalığın Ötesi- Çalışma Grubu. ODTÜ, Ankara.
Uzm. Psk. Ali BAYRAMOĞLU

·  Klinik Psikoloji Sempozyumu: Obsesif-Kompulsif Bozukluk Tedavisinde Bilişsel-Davranışçı Terapi Tekniklerinin Uygulanması Eğitim Çalışması (ODTÜ Psikoloji)
Prof. Dr. David A. CLARK

·  Anksiyete ve Duygudurum Bozuklukları için Tanı Koyma/Tanısal Gözlem Becerileri
Klinik Psikolog, Dr. Başak DEMİRİZ

· Klinik Görüşme ve Terapötik Beceriler Çalıştayı
Klinik Psikolog, Dr. Emel STROUP, ABBP, ACT
Konuk Konuşmacı: Klinik Psikolog, Dr. Başak DEMİRİZ

· Bilişsel Terapi’nin Anksiyete Bozuklukları ile Uygulaması Çalıştayı
Klinik Psikolog, Dr. Emel STROUP, ABBP, ACT

· Bilişsel Davranışsal Terapi’nin Temel İlkeleri Eğitimi
Psikiyatrist, Doç. Dr. Hakan TÜRKÇAPAR
İletişim

Adres

Maastricht - Eindhoven, Hollanda